Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Vážení uživatelé!


Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Proto vám níže předkládáme nejdůležitější informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů a o souborech cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na RODO, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů


MODERN COMPANY SP. Z O.O se sídlem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů u REGISTRAR SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod číslem KRS 0001060318, NIP č. 6912572717, REGON č. 52647694200000, základní kapitál 20000,00 zł.


Pokud nás chcete kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište nám prosím na adresu biuro@modernbhp.pl.

Vaše práva


Máte právo požadovat:


   Přihlášku k žádosti o informace o vašem zdravotním stavu?
  • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 RODO nebo případně článek 13 odst. 1 písm. f) RODO),
  • opravu vašich údajů (článek 16 RODO),
  • vymazání údajů (článek 17 RODO),
  • omezení zpracování (článek 18 RODO),
  • předání údajů jinému správci (článek 20 RODO),

A také právo:

 • Kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů:
     použít právo na
    • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací - proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. oprávněných zájmů, které sledujeme), včetně profilování (čl. 21 odst. 1 RODO);
    • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 RODO);

Kontaktujte nás, pokud si přejete uplatnit svá práva. Můžete vznést námitku proti našemu používání souborů cookie (o čemž se dočtete níže), a to zejména pomocí příslušného nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje a ochrana soukromí

 

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na činnostech, které vykonáváte.

1. Zpracování osobních údajů.

1. Zadání objednávky v obchodě - část 1

 

Z jakého důvodu?"
pro vyřízení vaší objednávky
Na základě čeho?"
kupní smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) právní povinnost, související s účetnictvím, která nás zavazuje ke zpracování vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO)
Jak dlouho?"
po dobu trvání výše uvedené smlouvy až do uplynutí naší zákonné účetní povinnosti
celkově budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž lze uplatnit nárok - vámi nebo námi
(více informací naleznete v poslední tabulce této části)
Co se stane, když údaje neposkytnete?"
nebudete moci zadat objednávku

 

2. Zadání objednávky v obchodě - část 2

 

 

K jakému účelu
zlepšení kvality našich služeb díky zpětné vazbě poskytnuté uživateli prostřednictvím služby průzkumu spokojenosti
Na základě čeho?"
našeho oprávněného zájmu zpracovávat vaše údaje za účelem provádění průzkumů vaší spokojenosti s našimi službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
pokud neposkytnete zpětnou vazbu, po dobu 12 měsíců od nákupu nebo dokud nezohledníme vaši námitku proti zpracování; a pokud zpětnou vazbu poskytnete, do jejího vymazání nebo dokud nezohledníme vaši námitku proti zpracování*
krom toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí doby, během níž je možné uplatnit reklamaci - buď z vaší strany, nebo z naší strany
(více informací naleznete v poslední tabulce tohoto oddílu)
Co se stane, když údaje neposkytnete?
Při práci na dalším vývoji nebudeme brát v úvahu vaši zpětnou vazbu na naše služby

* Podle toho, co se na vás vztahuje3. Vytvoření účtu v obchodě

 

 

K jakému účelu?"
plnění smlouvy o poskytování účetních služeb v Obchodě
na jakém základě?
smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO)
Jak dlouho?"
po dobu trvání výše uvedené smlouvy
celkově budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí doby, během níž lze uplatnit reklamace - z vaší strany nebo z naší strany
(více informací naleznete v poslední tabulce této části)
Co se stane, když údaje neposkytnete?
nebudete moci vytvořit účet a používat jeho funkce, jako je zobrazení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

 

4. Spojte se s námi (např. chcete-li položit dotaz)

 

 

Z jakého důvodu?"
vyřizování vašich dotazů nebo žádostí
Na jakém základě?"
smlouva nebo opatření přijatá na vaši žádost za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) - pokud se váš dotaz nebo žádost týká smlouvy, jejíž smluvní stranou jsme nebo můžeme být našemu oprávněnému zájmu zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - pokud se váš dotaz nebo žádost netýká smlouvy
Jak dlouho?"
po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo pokud smlouva uzavřena není, do uplynutí reklamační lhůty - viz poslední tabulka této části* do uplynutí lhůty pro uplatnění nároku - viz poslední tabulka tohoto oddílu - nebo dokud nezohledníme vaši námitku proti zpracování*
také budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možné podat opravný prostředek - buď z vaší strany, nebo z naší strany
(více informací viz poslední tabulka tohoto oddílu)
Co se stane, když údaje neposkytnete?"
Na váš dotaz nebo žádost nebudeme moci odpovědět

* Podle toho, co je ve vašem případě použitelné5. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující marketing

 

 

Z jakého důvodu?
přímý marketing, zahrnující zobrazování personalizované reklamy
(více o tom v částech "Profilování" a "Cookies" Zásad ochrany osobních údajů)
Na jakém základě?"
Náš oprávněný zájem zpracovávat údaje za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
až do vypršení platnosti souborů cookie používaných pro marketingové účely*
Co se stane, když údaje neposkytnete?
nebudete dostávat návrhy produktů nebo služeb, o které byste mohli mít zájem

* Podle toho, co je ve vašem případě použitelné6. Nastavení prohlížeče nebo jiný podobný úkon, který umožní analýzu

 

 

Z jakého důvodu?
Na jakém základě?"
Náš oprávněný zájem zpracovávat údaje za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
až do vypršení platnosti souborů cookie používaných pro analýzu*
Co se stane, když údaje neposkytnete?
Při vývoji obchodu nebudeme brát v úvahu, jak webové stránky obchodu používáte a jak se na nich pohybujete

* Podle toho, co je použitelné7. Váš souhlas se zasíláním marketingového obsahu od nás (např. informace o speciálních nabídkách)

 

 

Z jakého důvodu?"
zasílání marketingových informací, zejména speciálních nabídek analýza účinnosti rozesílaných zpráv za účelem stanovení obecných zásad pro efektivní zasílání zpráv v našem podnikání
(více se o tom dočtete v části "Analýza" Zásad ochrany osobních údajů)
Na jakém základě?"
Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO) našemu oprávněnému zájmu zpracovávat vaše údaje za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
až do odvolání souhlasu - nezapomeňte, že souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování údajů až do odvolání souhlasu zůstává zákonné. až do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování
krom toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možné se domáhat nápravy - buď z vaší strany, nebo z naší strany
(více informací najdete v poslední tabulce této části)
Co se stane, když údaje neposkytnete?"
nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

 

8. Přihlášení k odběru novinek

 

 

K jakému účelu
k rozesílání newsletteru analýza účinnosti rozesílaného obsahu, abychom mohli stanovit obecné zásady efektivního zasílání zpráv v našem podnikání
(více informací o tom najdete v části "Analýza" v Zásadách ochrany osobních údajů)
Na jakém základě?"
smlouva o poskytování služeb rozesílání newsletterů (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) náš oprávněný zájem zpracovávat údaje za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
až do odhlášení z odběru našeho newsletteru do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování
krom toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možné se domáhat nápravy - buď z vaší strany, nebo z naší strany
(více informací najdete v poslední tabulce této části)
Co se stane, když údaje neposkytnete?"
nebudete moci dostávat informace týkající se obchodu a našich služeb

 

 

Pro jaký účel?"
zjištění, uplatnění nebo obhajoba případných nároků, souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytnutými službami
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?"
do uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
nebude možné stanovit, uplatnit nebo obhájit nároky

* podle toho, co je použitelné .

PUBLIKACE ÚDAJŮ


Pokud se rozhodnete komentář zveřejnit, jeho obsah a váš podpis budou viditelné pro ostatní uživatele obchodu


Vaši e-mailovou adresu ostatním uživatelům nezveřejňujeme - pokud tak neučiníte sami.

PROFILOVÁNÍ

 

V rámci Obchodu provádíme profilování - k němu dochází ve vztahu k vám, pokud to povolíte. Toto profilování zahrnuje automatické vyhodnocování, o které produkty nebo služby byste mohli mít zájem, a to na základě informací o obsahu, který si prohlížíte. V důsledku toho budou reklamy na produkty nebo služby zobrazované v rámci online služeb, které používáte, více přizpůsobeny vám a vašim potřebám.

Profilování, které provádíme, nevede k rozhodnutím, která by pro vás měla právní účinky nebo vás podobně významně ovlivňovala.

analytické činnosti

 

Analytické činnosti provádíme v rámci webových stránek obchodu, aby byly intuitivnější a přístupnější - ve vztahu k vám se tak děje, pokud nám to dovolíte. V rámci této analytické činnosti budeme zohledňovat způsob, jakým se v Obchodě pohybujete - například kolik času strávíte na určité podstránce nebo na které oblasti v Obchodě klikáte. Tímto způsobem budeme moci během vývoje Obchodu optimalizovat jeho uspořádání, vzhled a obsah, abychom zlepšili jeho funkčnost.

Zohledníme také to, jak se v Obchodě pohybujete.

Pokud si od nás budete přát dostávat marketingové zprávy nebo newslettery, můžeme také analyzovat účinnost provedeného mailingového zasílání. Můžeme například zkontrolovat, zda a jak ovlivnila aktivitu v našem Obchodě. Tyto činnosti nám pomohou stanovit obecná pravidla pro zasílání takových zpráv v našem obchodě - např. s ohledem na optimální dobu zasílání nebo na to, jak formulovat účinný obsah.

Zabezpečení dat


Při zracování vašich osobních údajů uplatňujeme organizační a technická opatření v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně používání šifrování spojení pomocí certifikátu SSL/TLS.

PLÁNKY PRO UCHAZEČE

 

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. soubory cookie. Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);
 • nezpůsobují žádné změny ve vašem nastavení.
 • nemění nastavení vašeho zařízení;

Tento obchod používá soubory cookie pro následující účely:

 

  • statistika
  • marketing

 

Zjistit, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve svém prohlížeči, můžete v souboru nápovědy svého prohlížeče. Tyto informace si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné tipy na následujících stránkách v závislosti na používaném prohlížeči:

Níže najdete informace o funkci souborů cookie, které zpracováváme, a o době jejich platnosti.

 

název souboru cookie doba platnosti souboru cookie funkce cookie
ga trvání relace sledování návštěvnosti obchodu pro statistické účely

 

Pomocí příslušných možností prohlížeče můžete kdykoli:

 • odstranit soubory cookie,
 • zablokovat používání souborů cookie v budoucnu,

 

V takovém případě je již nebudeme zpracovávat.

 

Vnější služby / příjemci údajů

 

K podpoře při provozování naší činnosti využíváme externí subjekty. Svěřujeme jim vaše údaje ke zpracování - tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže najdete seznam příjemců vašich údajů:

 

Akce Příjemci dat Předávání dat mimo Evropskou unii
jakákoli činnost v souvislosti s Obchodem poskytovatel hostingu bez místa
poskytuje nám technickou podporu/IT žádné místo
lidé, kteří s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporují naši současnou činnost žádné místo
poskytovatel prodejního softwaru žádné místo
být na webových stránkách obchodu s nastavením, které umožňuje marketing poskytovatel marketingových služeb žádné místo
advokátní kancelář žádné místo
být na stránce obchodu s nastavením, které umožňuje analýzu nastavení, které umožňuje analytické aktivity na stránce žádný prostor
advokátní kancelář žádné místo
založení účtu v obchodě Advokátní kancelář žádné místo
podat objednávku v obchodě poskytovatel platby žádný prostor
subjekt, který vám výrobek doručuje - pokud jste si nezvolili osobní odběr žádný prostor
poskytovatel softwaru pro usnadnění podnikání (např. účetního softwaru) žádný prostor
poskytovatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailové schránky) žádný prostor
účetní kancelář žádné místo
poskytovatel výpisu žádný prostor
advokátní kancelář žádné místo
přihlášení k odběru newsletteru nebo souhlas se zasíláním marketingových zpráv odběr newsletteru nebo zasílání marketingových zpráv žádný prostor
advokátní kancelář žádné místo
využijte online chat dostupný v obchodě využijte online chatu dostupného ve Store bez místa
advokátní kancelář žádné místo
využívání služeb, které nám byly poskytnuty v souvislosti s Obchodem prostřednictvím sociálních médií sociální sítě ano - Spojené státy americké **
právnická firma žádné místo
zúčastněte se průzkumu spokojenosti s našimi službami nebo produkty povolit zveřejnění recenzí obchodu nebo produktů a jejich srovnání žádný prostor
advokátní kancelář žádné místo
kontaktujte nás (např. položte dotaz) poskytovatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailové schránky) žádný prostor
advokátní kancelář žádné místo

 

A navíc:

Odpovědné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje zpřístupnit.

Odpovědné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje zpřístupnit.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

 

** V souladu s tím mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i subjekty mimo Evropskou unii. Přiměřenou úroveň ochrany vašich údajů, mimo jiné prostřednictvím uplatnění vhodných ochranných opatření, zajišťuje:

  • účastí těchto subjektů v tzv. rámci ochrany osobních údajů, tj. programu zavedeném výkonným rozhodnutím Evropské komise jako soubor zásad zaručujících odpovídající ochranu vašeho soukromí - v případě subjektů ze Spojených států amerických

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium